Exempel på uppdrag

Konstruktion och design

Case

Exempel från ett produktutvecklingsprojekt. Det kan gälla till exempel svetsrobotanläggningar och bearbetningsmaskiner, ofta i fordonsbranschen.

Uppdraget

Att utifrån företagets idé förbättra personskyddet och samtidigt öka tillgänglighet vid automatiseringsmaskiner. 
 
IFM inleder uppdraget med att kartlägga kundens behov och krav, samt gör en kostnadsbedömning. Vidare undersöks gällande regler och myndighetskrav. Utifrån detta tas en principskiss fram, för att kunna bedöma förutsättningarna att ta fram en teknisk lösning till en kostnad som möjliggör en attraktiv produkt.
 
En marknadsanalys genomförs, där potentiella kunder och konkurrenter analyseras. 
 
IFM tar fram en lösning för konstruktion och design, tillverkar en prototyp, samt tar fram en produktionsplan och kostnadsanalys. Tester utförs.
 
Eventuella myndighetscertifikat inhämtas.
 
Vidare utarbetas en strategi för marknadsetablering, där marknadssegment väljs ut. 
 
Tillverkningsunderlag färdigställs, service- och montagemanualer, samt underlag för reservdelshantering tas fram, liksom marknadstöd.
 
Därefter sker försäljningstester och uppföljning. 
 
Hela processen sker i nära samarbete med kunden, med tät uppföljning och rapportering.