Behöver ditt företag utveckla en ny, eller förbättra
en befintlig, produkt eller funktion?

IFM hjälper er att bedöma vad som behöver göras
– och att göra det!

IFM har 30 års erfarenhet av utvecklingsarbete, i Sverige och internationellt.

Teknisk support
Maskinkonstruktion
Maskinautomation

IFM erbjuder konsulttjänster inom:

• Teknisk support • Innovation • Maskinautomation
• Marknadsanpassning • CAD: Solid Works och Autodesk Inventor
• Maskinkonstruktion • Automatisering

IFM tar sig an förstudier, samt korta och längre uppdrag.

IFM är ÅF-partner och anlitas av ÅF
genom deras partnernätverk.
En kvalitetsstämpel för IFM.